Kaj je radioamaterstvo?

V osnovi predstavlja radioamaterstvo licenciran način komunikacije preko radijskih zvez. Komunikacija in radioamaterska oprema se lahko uporablja v namene zasebnih hobijev, lastnega preizkušanja, samoizobražvanja, izvajanja komunikacij v izrednih razmerah ali katero drugo nekomercialno uporabo. Za vstop med radioamaterje je potrebno opraviti usposabljanje in uspešno opraviti preizkus znanja.

Radioamaterstvo je sestavljeno iz dveh besed - radio, saj se za komunikacijo uporabljajo radijske komunikacije in amaterstvo, ki pove, da se s tem ukvarjajo ljubitelji in da tu ne gre za poklicno dejavnost.

Kdo smo radioamaterji?

Radioamaterji prihajamo iz vseh skupin ljudi. Med nami najdete zdravnike, odvetnike, poslovneže, politike, kmete, brezposelne osebe, študente, informatike,... Radioamater si lahko ne glede na spol, starost, narodnost, versko prepričanje... in tako tudi je - radioamater je lahko vsakdo, ki ima željo, da to postane in je pripravljen opraviti potreben izpit, ki mu omogoča pridobitev statusa radioamaterja.

V kroge radioamaterjev se letno vključujejo novi in novi člani in z globalnim dosegom komunikacije, to pomeni, da se povečuje nabor potencialnih sogovornikov, s katerimi lahko kot radioamater komunicirate.

Poleg standardne komunikacije pa je možno s pomočjo uporabe radioamaterskih tehnologij uporabljati zelo širok nabor storitev.

Kaj lahko kot radioamater delam?

Kot licencirani radioamater (radioamater z opravljenim izpitom in pridobljenim klicnim znakom) lahko uporabljam radioamatersko opremo in storitve, ki so mi s tem dostopne. Sem sodi:
  • Uporaba repetitorjev na UHF/VHF frekvenčnem območju
  • Pogovarjanje z radioamaterji iz celega sveta na HF frekvenčm območju
  • Pogovarjanje s storitvijo trenutnega sporočanja (chat) z uporabo RTTY storitve
  • Vključevanje v računalniško omrežje in tudi uporaba interneta s pomočjo Pocket Radio rešitve
  • Pošiljanje ali spremljanje video signala preko ATV (Amater Television)
  • Izdelava komunikacijske opreme v lastni režji (antene, aktivna oprema)
  • Sodelovanje pri izvajanju komunikacij v izrednih razmerah

Poleg dela, ki ga lahko opravlja vsak radioamater, ti osvojena znanja in veščine omogočajo sodelovanja na področju vzpostavljanja ali pa zagotavljanja komunikacij, ki jih potrebujejo različne ustanove in organizacije - od pomoči pri izvedbi komunikacije med varnostniki na lokalni gasilski veselici, do aktivnega vključevanja v zagotavljanje in izvajanje komunikacije v izrednih razmerah (poplave, žled,...). Pri slednjem se je potrebno zavedati dejstva, da v izrednih razmerah klasična komunikacijska omrežja postanejo preobremenjena in s tem njihovo delovanje nezanesljivo. Radioamater pa lahko izvaja komunikacijo vedno, ko ima na voljo prosto frekvenco.

Nekateri radioamaterji se odločijo za izvajanje komunikacij v lokalnem območju, drugi delujejo na območju planeta Zemlja, tretji pa za komunikacijo uporabljajo partnerje in posrednike iz vesolja (komunikacija z astronavti, EME komunikacija - Earth-Moon-Earth).

Radioamaterstvo pa je tudi čudovit hobi, preko katerega spoznaš veliko novih ljudi in skleneš mnogo novih poznanstev in prijateljstev.

Last modified: Saturday, 23 January 2016, 7:11 PM