Namigi za uspešno učenje in pripravo na opravljanje izpita

Veliko poenostavitev pri opravljanju radioamaterskega tečaja je prineslo ukinjanje obveznosti opravljanja preverjanja znanja iz telegrafije. Učenje morseve abecede je predstavljalo večini ljudi veliko oziroma nepremostljivo oviro na poti k pridobitvi licence radijskega operaterja.

Današnji nabor znanja je torej nekoliko manjši, kot je bil pred časom (seveda je še vedno ostala možnost, da se odločite za dodatno usposabljanje s področja telegrafije), na voljo pa je tudi vedno več informacij in virov, ki pri opravljanju izpita pomagajo (eden takšnih je tudi ta portal).

Gotovo pa je dobro, da se priprave na tečaj in sodelovanja na radioamaterskem tečaju lotite resno. Udeležite se vseh predavanj sprotno, doma prebirajte in pregledujte literaturo - tečaj se zaključi hitro po prvem srečanju, do zadnjega pa se nabere tudi kar nekaj snovi, ki jo je potrebno na izpitu znati.

Last modified: Saturday, 23 January 2016, 7:18 PM